Webmaster Çantası

Nginx Nedir ? Nasıl Kurulur ?

Nginx Nedir ?

Nginx, birinci vakitlerinde Rus bir yazılımcı tarafından geliştirilen mail sunucusuydu ama proje başarılı formda ilerleyince web suncusu olarak sunulmasında karar kılındı. Nginx, Apache web sunucusuna oranla %400 daha performanslı olarak bilinen hafif bir web sunucusudur. Single Thread yapısı ile çalışması, Apache web sunucusuna oranla gözle görülür bir farka yol açmıştır.

Nginx’in Temel Yapısında Bulunan Özellikleri :

 • Reverse Proxy (Ters Vekil Sunucusu),
 • Load Balancing (Yük Dengeleme),
 • Virtual Host (Sanal Sunucu),
 • Statik ve index evraklarının sunumu, otomatik indeksleme.

Nginx Web Server Nasıl Kurulur (Linux) ?

yum install epel-release -y
yum update -y
yum install nginx -y

Yukarıdaki adımlarla gerekli paketlerimizi yükledik, güncelledik ve nginx kurulumumuzu tamamladık.

nano /etc/nginx/conf.d/narinhosting.conf

Yukarıdaki komutla var olan bir web sitemizin config belgesini düzenlemek üzere açtık.

server {
  listen 80;
  server_name narinhosting.com;

  location / {
    root /var/www/narinhosting;
    index index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ =404;
    
  }

  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root /usr/share/nginx/html;
  }
}

Yukarıdaki alanı config evrakımız içerisine örnek olarak görebilirsiniz.

NOT : Oluşturulan her alan ismi için tek tek config evrakı oluşturmanız gerekecektir.

Nginx Web Server Nasıl Kurulur (cPanel) ?

Not : cPanel için kuracağımız sürüm engintron yapılandırmasıdır.

Aşağıda bulunan kod ile direkt olarak konseyimi gerçekleştirebilir ve cPanel üzerinden idaresini sağlayabilirsiniz.

cd / 
rm -f engintron.sh 
wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/engintron/engintron/master/engintron.sh 
bash engintron.sh install

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu