Webmaster Çantası

Shift Tuşu Nedir? Nerelerde Kullanılır? [ne işe yarar]

shift tuşu, shift tuşu nedir, nasıl kullanılır shift tuşu?

Shift tuşu; bilgisayar, tablet ve telefon gibi aygıtların içerisinde yer alan bir komut tuşudur. Değişik kombinasyonlar ile beraber kullanıldığı takdirde muhtelif fonksiyonları hakikatleştirebilir. Shift tuşu değiştirici modifier sınıfında yer alan bir tuştur. Vazifeyi ise normal harfleri büyük harfe dönüştürmektir. Bununla beraber parantez, sual işareti ve ünlem işareti yapabilmek için kullanılır. Standart bir klavyede sağda ve solda olmak üzere iki tane Shift tuşu vardır.

Klavyede büyük harfle bir şeyler yazmak istediğinizde Shift tuşunu kullanırsınız. Shift tuşunun geçmişi mekanik daktiloların kullanıldığı döneme kadar uzanır. Windows işletim sisteminde ise çok daha değişik işlevlere ulaşım sağlayabilmek için lüzumludur.

Shift tuşu hangisi?

Klavyelerin büyük bir kısmında iki değişik Shift tuşu vardır. Tuşlar klavyenin sağında ve solunda yer alırlar. Soldaki Shift tuşu, sol Ctrl tuşu ile Caps Lock

tuşlarının arasındadır. Sağdaki Shift tuşu ise sağ Ctrl tuşu ile Enter tuşu arasında bulunur. Genel olarak sağdaki Shift tuşu daha geniştir.

Klavyede yer alan Shift tuşlarının üzerinde Shift sözcüğü yer alır. Bazılarında ise yukarıya doğru yönelmiş bir ok işareti vardır. Bunun nedeni Unicode kişilikleriyle alakalıdır. U + 21E7 kodu kullanıldığında yukarıya doğru beyaz ok elde etmek mümkündür.

Shift tuşu neden 2 tane var?

Klavyede Shift tuşunun 2 tane olmasının nedeni insanların on parmak yazabilme alışkanlıklarıyla ilişkilidir. Sol elle yazılan harfler için sağ Shift tuşu, sağ elle yazılan harfler için ise sol Shift tuşu kullanılır. Bu genel bir kural gibidir ama insanların kullanım şekilleri değişiklik gösterebilir.

Shift tuşu kendisiyle neredeyse aynı işlevselliğe sahip olan Ctrl ve Alt tuşları gibi kullanılır. Bilgisayar klavyesindeki muhtelif girdileri değiştirir. Shift tuşunu tek başına kullandığınız zaman bir şahsiyet oluşturmaz veya herhangi bir işlevi yerine getirmez.

Shift tuşuna basılı tutarak klavyede herhangi bir harfe bastığınızda ufak harf yerine büyük harfle yazmış olursunuz. Büyük harfle yazabilmek için Shift tuşuna önceden basmanız koşuldur. Bununla beraber Shift tuşunu alternatif kişilikleri yazabilmek için kullanabilirsiniz.

Örneğin, Shift + 1 kombinasyonuyla ! işaretini yazarsınız. Bu tip özel kişiliklere erişebilmek için Shift tuşu oldukça kullanışlıdır. Bununla beraber, Windows işletim sisteminde çok daha değişik fonksiyonları yerine getirebilmek için Shift tuşundan yararlanabilirsiniz.

Ctrl + Shift ne işe yarar?

Ctrl + Shift ikilisini bir arada kullandığınızda herhangi bir sonuç elde edemezsiniz. Yalnızca sisteminizde birden fazla klavye düzeni varsa düzenler arasında geçiş yapmanızı sağlar. Ctrl + Shift kullandıktan sonra değişik bir tuşa daha basarak bir çıktı elde edersiniz.

Ctrl + Shift + Esc: Vazife Yöneticisi uygulamasını çalıştırır.
Ctrl + Shift + Insert: Kopyalanmış metni yapıştırır.
Ctrl + Shift + Yön Tuşu: Bir metin blokunu süratlice seçmenizi sağlar.
Ctrl + Shift + Tab: Bir önceki sekmeye geri dönmenizi sağlar.
Ctrl + Shift + E: Seçili klasörün üzerindeki tüm klasörleri gösterir.
Ctrl + Shift + N: Yeni bir klasör oluşturur.

Genellikle Q tipi klavyelerde bulunan Shift tuşu, kendisine basılı yakalandığında oluşturulan kombinasyonlar sayesinde farklı fonksiyonları reelleştirerek, klavye üzerinde yer alan ikinci simgeleri meydana getirmek için kullanılmaktadır. Shift tuşunu kullanmadan klavye üzerindeki tuşlara basıldığı takdirde alakalı tuşların ana vazifeleri olarak tanımlanan simgeler ekranda belirir; fakat Shift tuşuna basılı yakalandığı takdirde, aynı tuşa da basılırsa, o tuşun ikinci olarak sahip oldu simge hangisi ise ekranda o belirir. Klavye üzerinde yer alan ikinci, yani ekstrem simgeleri meydana getirmek için basılı yakalanması gereken Shift tuşu sayesinde, ufak harfler büyük biçimde; büyük harfler ise ufak biçimde yazılabilirler.

İşletim sistemleri ve yazılımlar içerisinde kolay bir biçimde fonksiyon üretilmesine dayanakçı olan Shift tuşu, özellikle Windows işletim sistemi kullanan aygıtlar içerisinde birbirinden değişik emellerle kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse Shift tuşu ve ok tuşları beraber kullanıldığı takdirde, herhangi bir metnin alakalı kısmını seçmek mümkündür. Başka bir örnek ise Shift tuşuna basılırken aynı zamanda kontrol ctrl ve V harfine de basıldığı takdirde formatsız bir biçimde yapıştırma harekâtınin yapılması olarak verilebilir. Bu kısayollar sayesinde çok daha süratli çalışarak fare ile işaretleme yapmadan ya da fare ile bir fonksiyon gerçekleştirilmesine gereksinim kalmadan operasyonlar tamamlanabilir. Çok daha faydalı çalışmasına olanak tanıyan Shift tuşu, bilgisayarda çok fazla zaman geçiren insanların oldukça sık kullandığı bir tuş haline gelmiştir.

Q tipi klavyelerde genellikle iki değişik Shift tuşu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi klavyenin sol tarafında yer alırken; ikincisi sağ tarafında yer alır. Bu iki tuşun birbirlerinden işlevsel olarak hiçbir farkı yoktur. Aynı işleve sahip olmalarına rağmen, bir klavyede iki tane Shift tuşunun bulunmasının nedeni ise, hem sağ el hem de sol el ile kolay bir biçimde erişilebilir hale getirilmeye çalışılmasıdır. Her iki elin de erişebilmesi ise kısayol fonksiyonları için çok daha pratiklik ve sürat kazandırır. Parmakların ve ellerin yorulmadan klavye üzerinde rahat hareket edebilmesi ve yapılmak istenen harekâtın çok daha kolay ve süratli bir biçimde halledilmesi için düşünülen bu çift Shift tuşu konumlandırması, bilgisayarlar üzerinden operasyon hakikatleştiren insanlar için oldukça dayanakçı olmaktadır.

Shift + güzergah tuşu ne işe verim?

Shift + güzergah tuşu basit bir işleve sahiptir. Bu kombinasyonu metin yazarken kullanmalısınız. Mouse imlecini metnin soluna koyduktan sonra Shift + sağ güzergah tuşu yaparsanız sağa doğru tüm metni seçersiniz. İmleci metnin sağına koyup Shift + sol yaparsanız sola doğru seçim yaparsınız.

Shift + Delete ne işe verim?

Shift + Delete en sık kullanılan kombinasyonlardan biridir. Shift + Delete nasıl kullanılır? Rastgele bir dosyaya tıkladıktan sonra Shift + Delete yaptığınızda alakalı dosyayı sistemden tamamen silersiniz. Sildiğiniz dosya veya klasör Geri Dönüşüm Kutusu içerisinde yer almaz.

Peki, Shift + Delete tamamen siler mi? Pratik açıdan evet. Seçtiğiniz dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu ile uğraşmanıza gerek kalmadan siler. Sıradan koşullarda dosyayı geri getiremezsiniz. Ancak silinen dosyanın muhtelif bilgi kurtarma vasıtalarıyla geri getirilebilmesi muhtemel olabilir.

Shift tuşu görevleri nelerdir?

Shift tuşu, yukarıya doğru ok biçiminde bir sembole sahip olan bir tuştur. Tek başına kullanıldığı takdirde hiçbir işlevi yoktur ve ekranda ya da bilgisayarda rastgele bir farklılığa sebep olmaz. İşlevsel hale gelebilmesi için bir başka tuş ile beraber kullanılması gerekmektedir; ve beraber kullanıldığı tuşa göre ortaya koyacağı operasyon ve fonksiyon değişik olacaktır. Kendisinden başka tek bir tuş ile beraber kullanılabileceği gibi; birden fazla tuş ile beraber de kullanılabilir ve değişik sonuçlar ortaya koyabilir.

Shift tuşu, bilgisayarda bir değiştirici anahtar rolü üstlenmektedir. Özel tuşlar olan Shift tuşları, başka bir tuş ile beraber kullanıldığında özel bir operasyon asıllaştırır ve bilgisayara yapılmak istenen fonksiyonu anlatmaya verim.

Kelime anlamı olarak İngilizce’de farklılık anlamına gelen Shift, eski daktilolarda büyük ya da ufak harfle yazı yazılmak istendiği takdirde basılı tutulması gereken tuştan esinlenerek tasarlanmıştır. Kendisiyle beraber kullanıldığı tuşların asıl işlevini değiştirdiği için ise, ismine Shift denilmiştir.

Shift tuşlarının klavyedeki konumu neresidir?

Shift tuşları klavyenin sağında ve solunda olacak biçimde konumlanmışlardır. Klavyenin alt tarafından başlanıldığı takdirde, ikinci sırada yer alırlar. Sol tarafta bulunan Shift tuşu, Caps Lock tuşunun hemen altında bulunur ve klavyenin en sol sırasında konumlanır. Sağ tarafta bulunan ise Enter tuşunun hemen altında yer alır. Klavyenin cinsine bağlı olarak konumlarda farklılıklar gözlemlenebilir; fakat genel anlamıyla Q Tipi klavyelerde bu biçimde konumlanırlar.

Kompakt bir klavyeye sahip olan kullanıcılar ya da dizüstü bilgisayara sahip olan kullanıcılar, sağ tarafta konumlanan Shift tuşunun ok tuşlarının hemen üzerinde olduğunu göreceklerdir. Bütün bir klavye var ise genellikle sağ hakimiyet tuşunun hemen üstünde bulunur. Fakat klavyelerin cinsinden bağımsız olarak sol tarafta konumlanan Shift tuşunun yeri hiçbir zaman değişmeyecektir.

Bu tuşu temsil etmek için kullanılan simge ise dünyadaki tam klavyelerde aynıdır ve yukarıya doğru bir ok simgesi ile tuş sembolize edilmiştir. Shift tuşunun hangi tuş olduğunu öğrenmeyen kullanıcılar klavyeler üzerinde yukarıya doğru bir ok tuşunu arayarak Shift tuşunu ulaşabilirler.

Shift tuş kombinasyonları

Shift tuşu ile beraber değişik tuşlara da basıldığı takdirde oluşturulabilecek kombinasyonlar sayesinde muhtelif fonksiyonları reelleştirilebilir. Bu kısayollar sayesinde emin eylemler çok daha süratli bir biçimde reelleştirilebilirler. Çoğu kullanıcı bu kombinasyonların sadece bazılarını öğreniyordur; bazı kullanıcılar ise Shift tuşunu çok az kullanıyorlar. Bu tuşa dominant olan kullanıcıların çok daha süratli bir biçimde bilgisayar kullandığını ve harekâtları çok daha bereketli bir biçimde gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Bazı Shift tuşu ile beraber kullanılabilecek kombinasyonlara misal vermek gerekirse şunlar sıralanabilirler:

[Win] + [Shift] + [↑] Pencere genişliği üzerinden rastgele bir farklılığa gidilmeden, o an üzerinde çalışılan pencerenin yüksekliğini ekranın bütün yüksekliğine kadar sürükler.
[Win] + [Shift] + [↓] Pencere genişliği üzerinden rastgele bir farklılığa gidilmeden, ekranı bütün olarak kaplayan pencerenin yüksekliğine düşürür. Üzerinde çalışılan pencere ekranı bütün olarak kaplamıyor ise, başka bir deyişle zati ekran ebadından daha ufak bir halde sarih ise, alakalı pencereyi komple alta görev çubuğunu taşıyacak biçimde ekrandan yok eder.
[Win] + [Shift] + [→] Halihazırda sarih olan bir pencerenin konumunu soldan sağa doğru hareket ettirir fakat bunu yaparken ekran kenar boşluğuna göre pencere konumunu değiştirmez.
[Win] + [Shift] + [←] Halihazırda sarih olan bir pencerenin konumunu sağdan sola doğru hareket ettirir fakat bunu yaparken ekran kenar boşluğuna göre pencere konumunu değiştirmez.
[Win] + [Shift] + [S] Ekran görüntüsü almanın kısayolu olarak kullanılabilir.
[Ctrl] + [Üst Karakter] + [Esc] Görev yöneticisinin Windows’ta açılması operasyonunu hakikatleştirmek için kullanılan bir kısayoldur.
Shift+Tıklatma+Kapat Düğmesi Klasörler kısmında geçerli klasörü ve tüm üst klasörleri aynı anda kapatmak için kullanılan bir kısayoldur.
Shift+Delete Kalıcı olarak silinmek istenen ögeleri geri dönüştürülemeyecek biçimde silmek için kullanılan bir kısayoldur.
Shift+F10 Seçili olan ögenin kısayol menüsünün açılabilmesi için kullanılan bir kısa yoldur. Bu öge üzerine sağ tıklandığı takdirde açılacak olan menünün açılması operasyonunu asıllaştıran bir kısayoldur.
Shift+Sekme bağlantı kutusunda bulunan önceki denetime gidebilmek için kullanılan bir kısayoldur.
Windows Tuşu+Shift+M Tümü simge durumuna küçült ögelerin, simge durumundaki küçültmeyi geri almak için kullanılan bir kısayoldur.
Windows Tuşu + Shift + Sayı Tuşları Görev çubuğunda yer alan uygulamaları yeni bir penceresinin açılması için kullanılan bir kısayoldur.
Windows Tuşu + CTRL + Shift + Sayı Tuşları Görev çubuğunda yer alan uygulamaların yönetici olarak çalıştırılabilmesi için kullanılan bir kısayoldur.
Windows Tuşu + Shift + TAB Son kullanılan uygulamalar arasında ters güzergahta gezilebilmesine olanak tanıyan bir kısayoldur.
Windows Tuşu + Shift + Yukarıya Ok Tuşu Masaüstü penceresinin ekranın en üst kısmına kadar ve en alt kısmına kadar uzatılabilmesine olanak tanıyan bir kısayoldur.
Windows Tuşu + Shift + Sol Ok Tuşu En önde çalışan uygulamanın sol taraftaki monitöre yanaşması için kullanılan bir kısayoldur.
Windows Tuşu + Shift + Sağ Ok Tuşu En önde çalışan uygulamanın sağ taraftaki monitöre yanaşması için kullanılan bir kısayoldur.
Windows Tuşu + CTRL + Shift + B Bilgisayarın boş ya da siyah ekrandan uyandırılması için kullanılan bir kısayoldur.
Beş defa Shift tuşuna basma Yapışkan tuşların açılması ve kapatılması için kullanılabilecek bir kısayoldur.
Sağ Shift tuşuna 8 saniye boyunca basılı yakalama Filtre tuşlarının açılması ve kapatılması için kullanılabilecek bir kısayoldur.
Sol ALT + Sol Shift + Print Screen Yüksek karşıtlığın açılması ya da kapatılması için kullanılan bir kısayoldur.
Sol ALT + Sol Shift + Num Lock Fare tuşlarını açılması ya da kapatılması için kullanılan bir kısayoldur.
CTRL + Shift + E Tüm klasörlerin, seçili klasör üzerinde görüntülenmesine olanak tanıyan bir kısayoldur.
CTRL + Shift + N Yeni bir klasör oluşturulmasına olanak tanıyan bir kısayoldur.
Shift + Bir görev çubuğu düğmesi Bir uygulamanın açılmasına ya da uygulamanın bir benzerinin açılmasına olanak tanıyan bir kısayoldur.
CTRL + Shift + Bir görev çubuğu düğmesi Bir uygulamanın yönetici olarak açılmasını sağlayan kısayoldur.
Shift + Bir görev çubuğu düğmesine sağ tık Bir uygulama içerisinde pencere menüsünün gösterilmesine olanak sağlayan bir kısayoldur.
Shift + Gruplaşmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tık Grup için pencere menülerinin gösterilmesine olanak sağlayan bir kısayoldur.
Command + Shift + V Belleğe kaydolunmuş içeriğin formatsız olarak, yalnızca içerik şeklinde yapıştırılmasında olanak sağlayan bir kısayoldur.
Command + Shift + Z Dökümanda yapılmış olan bir farklılık var ise, ve bu farklılık geri alınmak isteniyor ise, kullanıcılar bunu bir kısayol kullanarak gerçekleştirebilirler. Bu geri almayı geri almak için ise bu kısayol kullanılabilir.
Command + Shift + T En son açılan tab üzerindeki linkin yeniden açılabilmesi için kullanılan bir kısayoldur.
Command + Shift + W Halihazırda sarih olan internet tarayıcısı üzerindeki bütün sarih sayfalarını tek seferde kapatılması için kullanılabilecek bir kısayoldur.
Command + Shift + N Finder uygulamasının çalışıyor olduğu vaziyetler için yeni bir klasör oluşturmak için kullanılabilecek bir kısayoldur.
Command + Shift + D Finder uygulamasına çalışıyor olduğu vaziyetlerde masaüstü klasörün açılması için kullanılabilecek bir kısayoldur.
Command + Shift + O Finder uygulamasını çalışıyor olduğu vaziyetlerde Documents klasörün ulaşılabilmesi için kullanılan Bir kısayoldur.
Command + Shift + G Finder uygulamasını çalışıyor olduğu vaziyetlerde “Go to Folder” ekranın açılmasını ve istenilen klasörün aranmasını basitleştirmek için kullanılabilecek bir kısayoldur.
Command + Shift + H Finder uygulamasının çalışıyor olduğu vaziyetlerde kullanıcıların kendi Home klasörünü açabilmeleri için kullandıkları bir kısayoldur.
Command + Shift + F Kullanıcıların sahip olduğu bütün dosyalara ulaşabilmeleri için kullanılan bir kısayoldur.
Command + Shift + Sual İşareti? Ekranda halihazırda sarih halde bulunan uygulama hakkında destek menüsünün açılabilmesi için kullanılan bir kısayoldur.
Option + Shift + Volume Up/Down Ses seviyelerinin kontrol edilebilmesine olanak tanıyan bir kısayoldur.
Command + Shift + Delete Çöp kutusunun boşaltılmasına olanak tanıyan bir kısayoldur.
Option + Shift + Command + Delete Kullanıcının onayına bağlı olmaksızın çöp kutusunun tamamen boşaltılması için kullanılabilecek bir kısayoldur.
Command + Shift + 3 Ekran üzerinde bulunan her şeyin ekran görüntüsünü alınabilmesi için kullanılabilecek bir kısayoldur.
Command + Shift + 4 Ekran üzerinde bulunan her şeyin ekran görüntüsünü alınması yerine, yalnızca kısmi bir ekran parçasının ekran görüntüsünün alınmasına olanak tanıyan bir kısayoldur.
CTRL + Shift + ESC Görev yöneticisinin açılmasına olanak tanıyan bir kısayoldur.
CTRL + Shift Makinelerin sahip olduğu birden fazla klavye düzeni var ise bu klavye düzenleri arasında geçiş yapılmasına olanak sağlayan bir kısayoldur.
CTRL + Shift + TAB Sekmeler arasında geriye gidilerek hareket edilmesine olanak sağlayan bir kısayoldur.
CTRL + Shift + Ok Tuşları Bir metinde bulunan bloğun seçilebilmesi için kullanıcılara süratli harekât yeteneği kazandıran bir kısayoldur.
CTRL + Shift + Esc Windows görev yöneticisinin açılabilmesi için kullanılabilecek pratik bir kısayoldur.
Shift + F12 Belgelerin kaydolunması için kullanılabilecek bir kısayoldur.
Shift + Tab Tab tuşunun tek başına yapabildiği operasyonların bütün tersini yapabilmek için kullanılabilecek bir kısayoldur.Shift + F10 Seçilen herhangi bir klasör, belge ya da bölge var ise, sağ tuş menüsünün açılabilmesine olarak tanıyan bir kısayoldur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu